top of page

Publicaties, vertalingen en artikelbijdragen

847x1200.jpg

Dwaalkoers Kokoseiland

De duistere romantiek van een schateiland

22 februari 2022

Kokoseiland oefent een bijzondere aantrekkingskracht uit op een indrukwekkend gezelschap avonturiers sinds de roof van Limagoud in 1820 door kapitein Thompson van de Mary Dear. Op zijn sterfbed zou de kapitein namelijk hebben opgebiecht dat hij zijn buit, waaronder een manshoog gouden beeld van de Maagd Maria, op dit eiland verborgen had. Talloze expedities plunderden, brandschatten, beschoten en groeven het eiland af zonder de schat te vinden. De beruchte 'Kokoskoorts' nam na deze teleurstellingen echter niet af. De auteur, zelf bevangen door de Kokoskoorts, deed jarenlang onderzoek naar deze expedities en komt met een unieke kroniek van deze fortuinzoekers. Stap aan boord met zelfverzekerde wichelroedelopers, Britse coureurs, fraudeurs, zwaarbewapende suffragettes en vrijmetselaars.

Luchtazen van de Keizer
- Gunther Plüschow, de Man met de Drakentatoeage
- Ernst Udet, de kleine piloot in de historische stroom

Maart 2021

De azen van de keizer waren de ridders van de lucht. In hun dubbeldekkers streden en sneuvelden zij voor hun vaderland. Was dit beeld werkelijkheid, of was dit een romantische mythe welke in werkelijkheid overschaduwd werd door het enorme leed van de oorlog? Dit boek geeft inzicht in deze roemruchte geschiedenis. De Duitse ontstaansgeschiedenis van de militaire luchtvaart zit bijzonder in elkaar. Enerzijds stonden Duitse avonturiers en ontdekkers aan de wieg van het Duitse luchtwapen, anderzijds werd de ontwikkeling van de luchtvaart gezien als een particuliere zaak en waren overheidsinstanties terughoudend. Aan het begin van de twintigste eeuw werden vliegtuigen ontwikkeld en luchtvaartscholen opgericht. De Eerste Wereldoorlog van 1914-1918 betekende de geboorte van de eerste grootschalige luchtoorlog. Dankzij vliegtuigingenieurs zoals Antony Fokker hadden de Duitse jachtvliegers een technische voorsprong op de geallieerde piloten. De eerste luchtgevechten tussen de vliegeniers onderling vonden eind 1914 al plaats. Zowel Britse, Franse als Duitse piloten gaven de vijandelijke confrontaties een ‘ridderlijk’ cachet en spraken eervol over elkaar. De luchtazen van de keizer gaat over Duitse piloten, als Ernst Udet, Oswald Boelcke, Hermann Göring, Manfred von Richthofen, Gunther Plüschow, Werner Voss en Max Immelmann die beroemd werden en in en soms zelfs nog na de Eerste Wereldoorlog furore maakten. Zij werden later aangeduid als de ‘Alte Adler’, de oude adelaars. Zij waren de eersten van een generatie.

780x1200.jpg
index.png

Serial killers, de monsters onder ons
- Bela Kiss, het Hongaarse Gruwelkabinet
- Florica Duma en Ilona Kovacs, de Engelenmakers van Vilagos

Maart 2019

Zij hielden de wereld in hun greep met hun afschuwelijke en ondenkbare daden: de seriemoordenaars, ogenschijnlijke gewone burgers die zich onder ons verborgen houden. Van het mysterie van Jack the Ripper in Londen tot de school shootings in de VS, in dit boek komen veel van de beruchtste en meest bizarre zaken uitgebreid aan bod. Wat dreef hen, wie waren zij, en hoe kwamen ze tot hun vreselijke daden? Een verbijsterend boek over onvoorstelbare zaken.

Hellehonden en ander dierenleed,
een ode aan het dier in oorlogstijd

2013

Dit boek is een ode aan het dier in oorlogstijd. Bibliotheken zijn volgeschreven over het lijden der mensen, maar het dier is een vaak vergeten slachtoffer van het oorlogsgeweld. De historici Perry Pierik en Gerbrand Kip verzamelden de meest ontroerende, aangrijpende en schokkende foto's van het dier in oorlogstijd. Paarden, honden, duiven en kamelenkomen aan bod, in de periode 1914 - 1945. Het is indrukwekkend te zien hoe soldaten hun gesneuvelde paarden in 1939 nog begroeven. Later, toen de dood aan inflatie onderhevig was, was er voor dergelijk sentiment geen tijd meer. Of de mensen deden zich te goed aan de kadavers van de trouwe viervoeters die hen dienden; oorlog of geen oorlog.

745x1200.jpg
526x840.jpg

Omwentelingen in het Midden-Oosten, perceptie en gevolgen
- Mandarijnen tussen de olijven: het bewaren van de Hemelse vrede in het Midden-Oosten

Mei 2012

Met verbijstering slaat de wereld de razendsnelle omwentelingen in het Midden-Oosten gade. De reactionaire dictatoriale regimes die deccenia lang de regio in hun greep hielden, zijn plotseling door een massale volkswoede aan het wankelen gebracht.
Is er sprake van een ontluikende democratie, of is dit de voorbode van donkere tijden waarin fundamentalisten de macht naar zich toe zullen trekken?
Dit boek gaat over de perceptie van deze crisis vanuit het westen, want de omwentelingen die nu gaande zijn in het Midden-Oosten zullen een mondiaal effect hebben. Verschillende kenners laten hun licht schijnen op deze grote historische gebeurtenis.

Britain #2
- Bric-a-brac met een Schoenerbrik: een zeilimpressie langs de Britse Kanaaleilanden

Mei 2011

Bestaat er een geografische plek op deze aarde zo mooi, mystiek en rijk aan historie als Groot-Brittannië?
Deze bundel van essays, die voor het tweede jaar verschijnt, is een mooie mix aan onderwerpen, even rijk geschakeerd als Britain zelf.
De bijdragen richten zich op geschiedenis, cultuur, literatuur,
architectuur, mystiek, muziek, film, theater, landschap en de kenmerkende excentriciteit van de Brit en zijn volksaard. Dit jaarboek overstijgt het klassieke reisboek en is keer op keer een zoektocht naar het wezen van Britain en haar bewoners. Een ode aan een bijzonder land, dat jaarlijks door miljoenen mensen wordt bezocht en bereisd.

britain2.jpg
790x1200.jpg

WikiLeaks, tussen cyberoorlog en informatierevolutie?
- CyberGod of DigiDuivel: de mythologisering van Julian Assange

Januari 2008

De wereld is in de ban van Wikileaks, de internet ‘spreekbuis’ van Julian Assange. Voor veel is Assange een held van het vrije woord, een toonbeeld van de betrokken wereldburger die zich met overheidszaken bemoeid, en misstanden aan het licht brengt. Voor anderen is Assange een gevaar voor de staatsveiligheid, iemand die militaire en politieke geheimen en diplomatieke afspraken op onverantwoordelijke wijze naar buiten brengt en in die zin aan cyberterrorisme doet. Een ding staat vast, nimmer was de wereld zo transparant als vandaag de dag. Een reeks auteurs neemt verschillende facetten van dit nieuwe en intrigerende fenomeen onder de loep.

Mythen en legenden van de Eerste Wereldoorlog, James Hayward (vertaling)

Januari 2008

Mythen en legenden van de Eerste Wereldoorlog bevat een keur aan moderne sprookjes: heldhaftig, gruwelijk, ontroerend, schandelijk en onwerkelijk. Maak kennis met vermeende Russen die vanuit Engeland met sneeuw op hun laarzen de Britse legers aan het Westfront kwamen ontzetten. Lees over de werkwijze waarop het Bryce-comité de Duitsers in een kwaad daglicht stelde en met een rapport over Duitse gruweldaden zelf een oorlogsmisdaad pleegde. Gruwel bij de beschrijvingen van de lijkverwerkingsfabrieken. Maak kennis met de Kameraad in het Wit, de Engelen van Mons en de benauwende greep van de Verborgen Hand. Het eerste slachtoffer van de oorlog was de waarheid. Met dit boek probeert James Hayward de waarheid te achterhalen en te rehabiliteren.

525x840.jpg
751x1200.jpg

IJzeren Doodskisten, het onderzeebootwapen in de Eerste Wereldoorlog
- Het Duitse onderzeebootwapen in de Eerste Wereldoorlog

November 2004

De strijd onder water in de Eerste Wereldoorlog vormt een van de aangrijpendste hoofdstukken van de tragedie 1914-1918. Niet alleen vanwege het onnoemelijke leed dat daardoor werd veroorzaakt, maar ook vanwege de politieke aspecten en consequenties.
In dit boek buigt een viertal Eerste Wereldoorlog-experts zich over de rol van de, wat later wel genoemd werd, 'ijzeren doodskisten' in de oorlog. De bijdragen leveren een algemeen beeld van de oorzaken die voor Duitsland aanleiding waren om over te gaan tot de invoering van de onbeperkte onderzeebootoorlog en de consequenties die dit had voor het verdere verloop van de oorlog.
Ze gaan thematisch in op de diverse aspecten van het onderzeebootwapen.
Aan bod komen onder andere de invloed van de onderzeebootoorlog op de diplomatie, de rol die het Duitse onbeperkte onderzeebootoffensief speelde in de grote strategie, de discussie daarover bij het Duitse opperbevel, de reactie hierop van de geallieerden en vooral de Verenigde Staten, die uiteindelijk in de oorlog zouden ingrijpen.

Zesde Bulletin Tweede Wereldoorlog
- Recht door zee, geen smoesjes!

Januari 2004

Journalist Theo Gerritse beschrijft de levensloop van het NSB-kopstuk H.J. Woudenberg aan de hand van diens opgetekende herinneringen, Dick Kaajan reconstrueert de mislukte arrestatie van predikant F. Slomp (alias Frits de Zwerver) in april 1944, Laurens Reitsma zet uiteen waarom de werving voor de Waffen-SS in Litouwen een echec werd, dr. J. Luijten beschrijft de verdediging van Bergen op Zoom door Franse troepen in mei 1940, Jean-Paul Ipema belicht het merkwaardige verschijnsel nationaal-socialistische tekenfilms, historicus Bart Funnekotter schetst een portret van de beroemde RAF-piloot Guy Gibson en Robin te Slaa doet ten slotte verslag van de fascistische campagne tegen de Duits-joodse bankier Mannheimer en premier Colijn.

543x840.jpg
9789059110328-920x960.jpg

Vierde Bulletin Tweede Wereldoorlog
- Broeinesten en badkuipen: de Nederlandse onderzeeboten in koloniale wateren 1940-1942

April 2002

In het vierde bulletin van de Tweede Wereldoorlog zijn weer een aantal fascinerende onderwerpen over de Tweede Wereldoorlog bijeengebracht. Zo schrijft de bekende historicus J.G. Kikkert over een wonderlijke wereldreis die Prins Bernhard midden in de oorlog ondernam. Op deze reis bezocht de prins zelfs de familie van Maxima in Argentinië. Dr. Annie Huisman-van Bergen bericht over de spionagevlucht van de Duitse zeppelin Hindenburg boven Delft en hoe dit de start werd van een naarstige speurtocht naar geavanceerde wapens.

Tweede Bulletin Tweede Wereldoorlog
- Leeuw en torpedo: Nederlandse O-klasse onderzeeboten in Europese wateren

November 2000

In dit deel wederom een keur aan onderwerpen. In operatie 'Wintergewitter' wordt de bevrijdingspoging van het in Stalingrad ingesloten 6de leger op meeslepende wijze geschilderd. Een soldaat van de ontzettingsmacht die door het Rode Leger gevangen werd genomen vertelde dat de Duitse eenheden zich als 'ter dood veroordeeld beschouwden'. Inderdaad had de onderneming, die uitgevoerd werd door drie verzwakte tankdivisies, nimmer kans van slagen. Daarbij ontnam Hitler de Duitse leiding in Stalingrad iedere vrijheid van handelen.

9789075323887_VCOVR_3.jpg
Publicaties: Werk
bottom of page